• Emailinfo@mico.cz
 • AddressBudischowského 1073, Třebíč 674 01
 • Emailinfo@mico.cz
 • AddressBudischowského 1073, Třebíč 674 01

Politika integrovaného systému řízení

POLITIKA INTEGROVANÉHO systému řízení KVALITY, ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

Společnost MICo s.r.o. má zaveden integrovaný systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 rozšířený o požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů dle EN ISO 3834-2, systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001 v oblasti návrhu a výroby výměníků, kotlů, tlakových nádob, konstrukcí a potrubních systémů, výroby a montáže ocelových konstrukcí, oprav a rekonstrukcí vyhrazených tlakových zařízení.

Mise společnosti / Prohlášení vedení společnosti:

„Společnost MICo s.r.o., vlastní jedinečné know-how v oblasti výroby tlakových nádob a tepelných výměníků, a to především pro dodávky v oblasti jaderné energetiky. Toto know-how je postaveno na dlouholeté zkušenosti a odbornosti zaměstnanců společnosti a lze ho prokázat širokou škálou oprávnění a certifikací a v neposlední řadě velkým množstvím referencí čítající stovky dodávek technologických komponent do jaderných elektráren. Společnost se zavazuje toto know-how dále rozšiřovat s cílem upevnění pozice nejvýznamnějšího dodavatele v zajištění dodávek těchto produktů v segmentu jaderné energetiky.“

Vedení společnosti si v rámci strategie pro trvale udržitelný rozvoj integrovaného systému řízení stanovilo následující priority:

 • realizace vysoce kvalitních produktů splňujících požadavky a očekávání zákazníků
 • minimalizace negativních dopadů svých činností na životní prostředí
 • zajištěni vysoké míry bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zajištění jaderné bezpečnosti zejména při realizaci zakázek v rámci jaderné energetiky

K naplnění této strategie se zavazujeme:

 • plnit požadavky právních předpisů a relevantní požadavky zainteresovaných stran
 • jako prostředek ke spokojenosti zainteresovaných stran volit kvalitu, která je základní předpoklad konkurenceschopnosti
 • poskytovat efektivní pomoc všem zákazníkům, kteří pomoc očekávají nebo ji potřebují
 • vytvořit vzájemně výhodné dodavatelské vztahy, které umožní v případě potřeby společně pružně reagovat na požadavky zákazníka
 • usilovat o aktivní prevenci znečišťování životního prostředí a používat materiály a technologie s ohledem na jejich vliv na životní prostředí
 • vytvářet bezpečné a zdravé pracovní prostředí a předcházet vzniku úrazů a poškozování zdraví
 • neustále odstraňovat nebezpečí a snižovat rizika v oblasti bezpečnosti práce
 • podporovat inovační procesy včetně moderních metod řízení, informačních systémů a používaných technologií
 • vytvářet kolektiv spokojených a kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou sami zdrojem nových myšlenek
 • poskytovat potřebné zdroje k dosahování efektivního fungování zavedených procesů
 • při rozhodování zohledňovat na prvním místě bezpečnost
 • neustále zlepšovat zavedený integrovaný systém řízení za účelem dosažení jeho vyšší výkonnosti

Translate »