• Emailinfo@mico.cz
 • AddressBudischowského 1073, Třebíč 674 01
 • Emailinfo@mico.cz
 • AddressBudischowského 1073, Třebíč 674 01

MICo s.r.o.

Naše služby

Tepelné výměníky

Svým zákazníkům nabízíme komplexní řešení návrhu regenerace páry, včetně tepelných a pevnostních výpočtů. Vyrábíme nízkotlaké a vysokotlaké ohříváky, ohříváky topné vody, chladiče, srážeče páry a přehříváky. Provádíme kompletní rekonstrukce tepelných výměníků.

Kondenzátory

Navrhujeme a vyrábíme kondenzační aparáty různých typů, konstrukcí a použití, včetně tepelných a pevnostních výpočtů – povrchové kondenzátory, bypassové (technologické) kondenzátory, kondenzátory ucpávkové páry, kondenzátory komínkové páry.

Zakázková výroba

Nezanedbatelnou částí naší produkce je zakázková výroba. Zaměřujeme se především na velmi přesné a těžké svařence.

Jaderný program

Naše společnost byla původně založena za účelem poskytování servisních služeb při údržbě hlavních technologických celků jaderných elektráren.

Těsnění

Vyrábíme několik variant speciálních těsnění, která jsou určena do prostředí, kde je vyžadována extrémní spolehlivost a životnost a nebo k utěsnění spojů velmi vysokých tlaků a teplot.

O společnosti

Společnost MICo, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 jako servisní firma působící na jaderné elektrárně Dukovany. V roce 1998 zahájila vlastní výrobu v areálu v Hrotovicích a v roce 2011 byla výrobní kapacita rozšířena o areál o 50 000 m² v Kramolíně. Společnost se zaměřuje především na konstrukci a výrobu výměníků tepla, kondenzátorů, tlakových nádob, nádrží, ocelových konstrukcí, technologických částí pro jadernou a konvenční energetiku, chemický a potravinářský průmysl a těsnění pro speciální aplikace. Dále dodáváme technologická zařízení pro čističky odpadních vod typu ADN včetně vlastní projekce a konstrukce.

Společnost je tvořena vysoce kvalifikovanými pracovníky s dlouholetými zkušenostmi získanými při výstavbě, provozu a údržbě jaderných elektráren ČEZ, a.s.

Systém řízení kvality firmy je certifikován dle normy ČSN EN ISO 9001, dále ČSN EN ISO 3834-2 a prověřen zákazníkem ČEZ, a.s. v souladu s požadavky na systém řízení dle Atomového zákona 263/2016 Sb. v platném znění a vyhlášky SÚJB č. 408/2016 Sb. o požadavcích na systém řízení. Systém environmentálního managementu je certifikován dle ČSN EN ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je certifikován dle ČSN ISO 45001:2018.

Hlavní činnosti společnosti:

 • Tepelný a pevnostní výpočet, konstrukční zpracování a výroba kondenzátorů páry, trubkových výměníků, tlakových a netlakových nádob pro energetický, petrochemický, chemický, aj. průmysl
 • opravy kondenzátorů a výměníků přetrubkováním, náhradní svazky
 • výroba a rekonstrukce technologických zařízení primárního a sekundárního okruhu jaderných elektráren (tlakové nádoby, výměníky tepla, separátor přehřívač páry)
 • návrh a výroba těsnění pro utěsnění zařízení primárního a sekundárního okruhu jaderných elektráren a rovněž pro další speciální aplikace mimo jadernou energetiku, včetně odborné montáže
 • výroba zařízení pro úpravu vody (filtry, čiřiče, lamelové usazováky)
 • výroba a montáž technologického zařízení čističek odpadních vod s technologií ADN
 • zásobníky, nádrže, ocelové konstrukce (jako součást zařízení)
 • opravy a rekonstrukce tlakových zařízení (výměna opotřebených částí)
 • zakázková kovovýroba včetně obrábění, zámečnické a svářečské práce
 • zpracování kompletní technické dokumentace včetně tepelného a pevnostního výpočtu tlakových nádob a návrhu těsnicích spojů
 • návrh utěsnění přírubových spojů a ucpávek včetně stanovení utahovacích sil / momentů (protokol o zatěsnění) a instrukcí pro montáž

Významné reference

Největší kondenzátor v Evropě

Naše společnost vyrobila jeden z největších kondenzátorů v Evropě s celkovým povrchem teplosměnné plochy 21 600 m² a váhou převyšující 480 tun.

Dodávka pro Tureckou Yunus Emre

V roce 2012 jsme realizovali komplexní dodávku kondenzace a regenerace páry (titanové kondenzátory, 6 ks VTO, 4 ks NTO) pro Tureckou elektrárnu Yunus Emre. Výkon této elektrárny činní 2x 145 MW.

Přihřívače páry pro JE Dukovany

V roce 2014 dodala naše společnost 2 kusy příhřívačů páry pro JE Dukovany VVER 440. Tato zařízení byla dodána na základě našeho vlastního komplexního návrhu, přes vlastní výrobu až po montáž na bloku.

Horké komory pro Jules Horowitz

Od roku 2013 do roku 2015 dodávala naše společnost části horkých komor pro Jules Horowitz reaktor IV. generace ve Francouzské Cadarache. V rámci tohoto projektu jsme museli obstát ve velmi náročném výběrovém řízení a splnit požadavky jak konečného zákazníka CEA, tak i vyššího dodavatele AREVA.

Translate »